ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
main01.JPG
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ข้างสำนักงานให้เป็นพื้นที่ร่มรื่น คืนความสุขให้แก่สังคมชุมชน...
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

main010.jpg
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

t01.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ครบรอบปีที่ ๒๔
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล